Вебмастер / PHP / PHP5 A >> PHP «Ինտուիտ» (Ցանկ)

PHP «Ինտուիտ» (Ցանկ)


Ключевые слова
php5  webmaster  web developer  Մարտիրոսյան Հովհաննես  script  սկրիպտ   

Автор: Մարտիրոսյան Հովհաննես Просмотров 2289
Опубликовано: 2012-11-10 20:06:47

PHP բլոկ

Echo և print, Տեքստերի արտածում

PHP մեկնաբանություններ

Փոփոխականնեեր, var_dump( )

Տողերի միավորում (կոնկատենացիա)

Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Infringement Search Tool