Вебмастер

PHP5 If Else Elseif PHP5 If Else Elseif IF օպերատորը ընրության կոնստրուկցիա է։ Նրա օգնությամբ որևէ ընտրության հիման վրա կատարում է գործողություն։ Եթե հիշում եք. ես նշել էի, որ = նշանը PHP5 լեզվում հավասարման նշան չե, այլ վերագրման օպերատոր։ Հավասարման նշանը մեզ մոտ սա է[==], կամ՝ [===] (Նրանց տարբերությունների մասին հետո)։ Եթե մարդկային Автор: Մարտիրոսյան Հովհաննես  Опубликовано: 2013-01-11 23:28:12  Просмотров   2861
CSS Սկիզբ CSS Սկիզբ CSS -ի ուսուցման պրոցեսը հենց առաջին իսկ օրվանից պրակտիկորեն կատարելու համար, ստեղծում ենք պարագրաֆ և նրան տալիս CSS ոճ։ <p> Ցանկացած տեքստ .....< /> <p> տեգը ոճավորելու համար նրան տալիս ենք style ատրիբուտը։ <p style="Այստեղ պիտի գրվի CSS կոդը։ "> Պարագրաֆին տալիս ենք կարմի Автор: Մարտիրոսյան Հովհաննես  Опубликовано: 2012-12-13 15:35:05  Просмотров   2813
1.2.3 В оффлайне 1.2.3 В оффлайне Следует еще раз отметить, что броузеры и HTTP серверы необязательно подключать к Интернету, чтобы они работали. В действительности не требуется никакого подсоединения к Интернету или к какой либо сети, чтобы писать HTML/XHTML документы и использовать броузер. Он позволяет загружать и отображать х Автор: Чак Муссиано и Билл Кеннеди  Опубликовано: 2012-12-13 00:35:09  Просмотров   2450
1.2.2. Информационные потоки 1.2.2. Информационные потоки Деятельность в сети начинается на стороне клиента, когда пользователь запускает свой броузер. Тот приступает к работе с загрузки домашней страницы, хранящейся либо на локальном компьютере, либо в какой нибудь сети: в Интернете, в корпоративном интранете или в муниципальном экстранете. Выходя в сет Автор: Чак Муссиано и Билл Кеннеди  Опубликовано: 2012-12-12 23:45:40  Просмотров   2823
1.2.1. Клиенты, серверы и броузеры 1.2.1. Клиенты, серверы и броузеры Интернет связывает компьютеры двух видов: серверы, хранящие документы и обслуживающие внешние запросы, и клиенты, которые получают документы и отображают их для людей. О том, что происходит на сервере, говорят как о находящемся «со стороны сервера», тогда как о действиях на машине клиента говорят Автор: Чак Муссиано и Билл Кеннеди  Опубликовано: 2012-12-12 22:32:07  Просмотров   2675
1.2 Основные понятия Интернета 1.2 Основные понятия Интернета Каждый компьютер, подключенный к Интернету (даже старый разби тый Apple II), имеет уникальный адрес – число, формат которого задается протоколом Интернета (Internet Protocol, IP) – стандартом, определяющим, как сообщения перемещаются по сети от машины к машине. IP адрес состоит из четырех1 разделенн Автор: Чак Муссиано и Билл Кеннеди  Опубликовано: 2012-12-12 20:10:34  Просмотров   2740
GETTYPE և SETTYPE GETTYPE և SETTYPE gettype() ֆունկցիան վերադարձնում է փոփոխականի տիպը։ Այն var_dump()-ի նման միանգամից չի տպում էկրանին, այլ միայն ստանում է աժեք, որը կարելի է ECHO-ի կամ PRINT-ի օգնությամբ էկրանին արտածել։ Ֆունկցիային տալիս ենք փոփոխական, որպես արգումենտ։ gettype(փոփոխական) - gettype($a) Автор: Մարտիրոսյան Հովհաննես  Опубликовано: 2012-12-12 19:51:39  Просмотров   2830
PHP տվյալների տիպեր PHP տվյալների տիպեր PHP լեզվի տվյալները ունեն 8 տիպեր։ Առաջիկայում մենք կծանոթանանք նրանցից 6-ի հետ։ Իսկ մնացած երկու տիպերը պահանջում են համեմատաբար ավելի խոր գիտելիքներ տվյալ բնագավառում։ Մինչ առաջ անցնելը ՀԻՇԵ'Ք և ՄԻ' ՄՈՌԱՑԵՔ, որ PHP-ն ( PHP5 ) թույլ տիպիզացված լեզու է և անզգույշության կամ ոչ բավարար գիտելիքների պատ Автор: Մարտիրոսյան Հովհաննես  Опубликовано: 2012-12-12 01:10:45  Просмотров   3543
Տողերի միավորում Տողերի միավորում կոնկատենացիա (.) Շատ հաճախ կարիք առաջանում տարբեր տողեր և տողային փոփոխականներ միավորել մեկ փոփոխականի մեջ։ Դրա համար օգտվում ենք կոնկատենացիայի օպերատորից, որը կետի նշանն է։ Պարզ լեզվով ասած տողերը միավորվում են կետանշանի օգնությամբ։ Автор: Մարտիրոսյան Հովհաննես  Опубликовано: 2012-12-05 18:25:27  Просмотров   2463
PHP Փոփոխականնեեր, var_dump( ) PHP Փոփոխականնեեր, var_dump( ) Փոփոխականները PHP լեզվում ժամանակավոր, այսպես կոչված, «պարկուճներ» են տվյալների պահպանման համար։ Նրանք ունեն իրենց անունը և նշանակությունը։ Փոփոխականների անունները պետք է սկսվեն դոլլարի նշանով ապա լատինական տառ կամ նեքին գծիկ և սրանից հետո տառերի, թվերի և նեքին գծիկների ցանկացած հաջորդականություն։ Автор: Մարտիրոսյան Հովհաննես  Опубликовано: 2012-11-13 20:30:17  Просмотров   2717
PHP մեկնաբանություններ PHP մեկնաբանություններ PHP կոդը հաճախ կարիք է ունենում մեկնաբանության: Դժվար թե լուրջ ծրագիր գրելուց հետո դուք հիշեք ձեր իսկ ստեղծած փոփոխականների, ֆունկզիաների, դասերի, կոնստանտների դերն ու նշանակությունը, տեղը կամ անունը։ Իսկ եթե մի քանի ամիս կամ տարի հետո հարկավոր է լինում վերադառնալ նույն ծրագրին և փոփոխության ենթարկե Автор: Մարտիրոսյան Հովհաննես  Опубликовано: 2012-11-13 03:09:12  Просмотров   2295
PHP echo & print PHP echo & print ECHO և PRINT օպերատորները PHP լեզվում տեքստաին իրֆորմազիայի դեպի էկրան արտածման հիմնական գործիքներն են։ Նրանք ունեն որոշակի ֆունկցիոնալ տարբերություններ, սակայն սկսնակներին դեռևս իրենց համար բարդ հասկացություններից հեռու պահելու համար նշենք, որ ECHO օպերատորը դեպի էկրան է արտածում մեկ և մեկից ավելի Автор: Մարտիրոսյան Հովհաննես  Опубликовано: 2012-11-12 11:13:21  Просмотров   2590
PHP բլոկ PHP բլոկ PHP Լեզվի բլոկները։ Սկսնակների համար։ Автор: Մարտիրոսյան Հովհաննես  Опубликовано: 2012-11-04 22:11:02  Просмотров   1994
PHP «Ինտուիտ» (Ցանկ) PHP «Ինտուիտ» (Ցանկ) PHP վեբ ծրագրավորման լեզու։ Автор: Մարտիրոսյան Հովհաննես  Опубликовано: 2012-11-10 20:06:47  Просмотров   2311
Золотая жила Золотая жила За время своего существования Сеть породила совершенно новое сред ство для глобального обмена информацией и коммерческой деятельно сти. Так, например, с того момента, как специалисты по маркетингу догадались, что они могут дешево производить и распростран Автор: Чак Муссиано и Билл Кеннеди  Опубликовано: 2012-05-06 21:09:19  Просмотров   2029
HTML и Сеть HTML и Сеть Для запуска ракеты Интернета понадобилась еще одна искра. Почти одновременно с открытием Интернета для бизнеса некие физики из CERN1 (Европейская организация по ядерным исследованиям) объяви ли о создании нового языка и системы распространения, разработан Автор: Чак Муссиано и Билл Кеннеди  Опубликовано: 2012-05-05 00:00:00  Просмотров   1854
В начале В начале Интернет появился в конце шестидесятых как результат эксперимен тов по созданию жизнестойких компьютерных сетей. Целью было соз дать такую сеть, которая перенесла бы потерю нескольких машин, но сохранила бы за уцелевшими возможность общаться между собой. Автор: Чак Муссиано и Билл Кеннеди  Опубликовано: 2012-05-05 00:00:00  Просмотров   2392
HTML и XHTML HTML и XHTML Изучение языка разметки гипертекста (Hypertext Markup Language, HTML) и расширяемого языка разметки гипертекста (Extensible Hy pertext Markup Language, XHTML) подобно изучению любого другого языка – естественного или компьютерного. Многие учащиеся первым Автор: Чак Муссиано и Билл Кеннеди  Опубликовано: 2012-05-05 00:00:00  Просмотров   2357
Они делают это так. Они делают это так. Нью-Йорк PHP (NYPHP) – это группа профессионалов, которая занимается PHP разработками и АМР технологией (Apache+MySQL+PHP). Имея в своем составе свыше тысячи разработчиков, группа является самой большой на территории Соединенных Штатов. Она активно поддер Автор: Интервьюирует  Опубликовано: 2012-05-04 00:13:05  Просмотров   2161