PHP


Они делают это так. Они делают это так. Нью-Йорк PHP (NYPHP) – это группа профессионалов, которая занимается PHP разработками и АМР технологией (Apache+MySQL+PHP). Имея в своем составе свыше тысячи разработчиков, группа является самой большой на территории Соединенных Штатов. Она активно поддер Автор: Интервьюирует  Опубликовано: 2012-05-04 00:13:05
PHP5 If Else Elseif PHP5 If Else Elseif IF օպերատորը ընրության կոնստրուկցիա է։ Նրա օգնությամբ որևէ ընտրության հիման վրա կատարում է գործողություն։ Եթե հիշում եք. ես նշել էի, որ = նշանը PHP5 լեզվում հավասարման նշան չե, այլ վերագրման օպերատոր։ Հավասարման նշանը մեզ մոտ սա է[==], կամ՝ [===] (Նրանց տարբերությունների մասին հետո)։ Եթե մարդկային Автор: Մարտիրոսյան Հովհաննես  Опубликовано: 2013-01-11 23:28:12
GETTYPE և SETTYPE GETTYPE և SETTYPE gettype() ֆունկցիան վերադարձնում է փոփոխականի տիպը։ Այն var_dump()-ի նման միանգամից չի տպում էկրանին, այլ միայն ստանում է աժեք, որը կարելի է ECHO-ի կամ PRINT-ի օգնությամբ էկրանին արտածել։ Ֆունկցիային տալիս ենք փոփոխական, որպես արգումենտ։ gettype(փոփոխական) - gettype($a) Автор: Մարտիրոսյան Հովհաննես  Опубликовано: 2012-12-12 19:51:39
PHP տվյալների տիպեր PHP տվյալների տիպեր PHP լեզվի տվյալները ունեն 8 տիպեր։ Առաջիկայում մենք կծանոթանանք նրանցից 6-ի հետ։ Իսկ մնացած երկու տիպերը պահանջում են համեմատաբար ավելի խոր գիտելիքներ տվյալ բնագավառում։ Մինչ առաջ անցնելը ՀԻՇԵ'Ք և ՄԻ' ՄՈՌԱՑԵՔ, որ PHP-ն ( PHP5 ) թույլ տիպիզացված լեզու է և անզգույշության կամ ոչ բավարար գիտելիքների պատ Автор: Մարտիրոսյան Հովհաննես  Опубликовано: 2012-12-12 01:10:45
Տողերի միավորում Տողերի միավորում կոնկատենացիա (.) Շատ հաճախ կարիք առաջանում տարբեր տողեր և տողային փոփոխականներ միավորել մեկ փոփոխականի մեջ։ Դրա համար օգտվում ենք կոնկատենացիայի օպերատորից, որը կետի նշանն է։ Պարզ լեզվով ասած տողերը միավորվում են կետանշանի օգնությամբ։ Автор: Մարտիրոսյան Հովհաննես  Опубликовано: 2012-12-05 18:25:27
PHP Փոփոխականնեեր, var_dump( ) PHP Փոփոխականնեեր, var_dump( ) Փոփոխականները PHP լեզվում ժամանակավոր, այսպես կոչված, «պարկուճներ» են տվյալների պահպանման համար։ Նրանք ունեն իրենց անունը և նշանակությունը։ Փոփոխականների անունները պետք է սկսվեն դոլլարի նշանով ապա լատինական տառ կամ նեքին գծիկ և սրանից հետո տառերի, թվերի և նեքին գծիկների ցանկացած հաջորդականություն։ Автор: Մարտիրոսյան Հովհաննես  Опубликовано: 2012-11-13 20:30:17
PHP մեկնաբանություններ PHP մեկնաբանություններ PHP կոդը հաճախ կարիք է ունենում մեկնաբանության: Դժվար թե լուրջ ծրագիր գրելուց հետո դուք հիշեք ձեր իսկ ստեղծած փոփոխականների, ֆունկզիաների, դասերի, կոնստանտների դերն ու նշանակությունը, տեղը կամ անունը։ Իսկ եթե մի քանի ամիս կամ տարի հետո հարկավոր է լինում վերադառնալ նույն ծրագրին և փոփոխության ենթարկե Автор: Մարտիրոսյան Հովհաննես  Опубликовано: 2012-11-13 03:09:12
PHP echo & print PHP echo & print ECHO և PRINT օպերատորները PHP լեզվում տեքստաին իրֆորմազիայի դեպի էկրան արտածման հիմնական գործիքներն են։ Նրանք ունեն որոշակի ֆունկցիոնալ տարբերություններ, սակայն սկսնակներին դեռևս իրենց համար բարդ հասկացություններից հեռու պահելու համար նշենք, որ ECHO օպերատորը դեպի էկրան է արտածում մեկ և մեկից ավելի Автор: Մարտիրոսյան Հովհաննես  Опубликовано: 2012-11-12 11:13:21
PHP բլոկ PHP բլոկ PHP Լեզվի բլոկները։ Սկսնակների համար։ Автор: Մարտիրոսյան Հովհաննես  Опубликовано: 2012-11-04 22:11:02
PHP «Ինտուիտ» (Ցանկ) PHP «Ինտուիտ» (Ցանկ) PHP վեբ ծրագրավորման լեզու։ Автор: Մարտիրոսյան Հովհաննես  Опубликовано: 2012-11-10 20:06:47