CSS(3)


CSS Սկիզբ CSS Սկիզբ CSS -ի ուսուցման պրոցեսը հենց առաջին իսկ օրվանից պրակտիկորեն կատարելու համար, ստեղծում ենք պարագրաֆ և նրան տալիս CSS ոճ։ <p> Ցանկացած տեքստ .....< /> <p> տեգը ոճավորելու համար նրան տալիս ենք style ատրիբուտը։ <p style="Այստեղ պիտի գրվի CSS կոդը։ "> Պարագրաֆին տալիս ենք կարմի Автор: Մարտիրոսյան Հովհաննես  Опубликовано: 2012-12-13 15:35:05